Специални профили Krono Original ®


Floordreams комплект подови профили за кабелна връзка
Алуминиевата система с кабелни трасета, специално проектирана за Floordreams подове, е директно интегрирана в системата за подови настилки. Лесно е да се положи, без винтове и без да е необходимо пробиване. Без размествания и с компенсация на нивото.
Дизайн с кантиран език
Обикновено декоративен елемент за щракване в Krono Original ® Twin Clic фуга. За отделяне на различни подови настилки или просто като декоративен елемент.Flatlink
Профилът, разработен за Krono Original ® Twin CLIC фуга, дава възможност да бъде поставена компенсационна връзка в настилката почти изравнена с пода и без досадни рискове от спъване, причинени от повдигнати ръбове. Лесно е да се положи, без винтове и без да е нужно пробиване.